dane kontaktowe

I-licyt.lok.mieszk,Turystyczna, J-bie Zdr(28.04.16)12:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Elżbiecie i Grzegorzowi Drążkiewicz przystąpi w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 12:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 32 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 6/2, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00040294/9 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny znajduje się na parterze budynku, składa się z trzech pokoi mieszkalnych, aneksu kuchennego, łazienki z wc i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 61,81 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 110.200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 82.650,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 11.020,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt.lok.mieszk,lok.mieszk,Krasickiego (J-bie Zdr)08:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Agnieszce i Andrzejowi Kielkowskim przystąpi w dniu 4 maja 2016r. o godz. 08:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Krasickiego 2/14, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00022878/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny znajduje się na drugim piętrze budynku składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, przedpokoju i przynależnej piwnicy a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 37,80 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 77.600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 58.200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 7.760,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt.lok.mieszk,Północna,J-bie Zdr(04.05.16)09:10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Katarzynie Godlewskiej obecnie Kleinke przystąpi w dniu 4 maja 2016r. o godz. 09:10 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 14/14, dla którego nie została założona odrębna księga wieczysta. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej: 72,48 mkw znajduje się w zasobach Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z/s w Wodzisławiu Śląskim. Lokal położony jest na piątym piętrze budynku, do lokalu przynależą piwnica o powierzchni: 4,38 mkw oraz komórka o powierzchni: 1,80 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 137.300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 102.975,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 13.730,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt.nieruch.grunt.,Krokusów,J-bie Zdr(04.05.16)09:30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Jolancie i Arturowi Zadworny przystąpi w dniu 4 maja 2016r. o godz. 09:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krokusów 4, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00026239/2 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działek gruntu nr 720/8 i 706/8 o powierzchni całkowitej: 610 mkw. Na nieruchomości posadowiono budynek mieszkalny wolnostojący, jednorodzinny, niepodpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych. Budynek obejmuje pomieszczenia użytkowane na cele mieszkalne, garaż w przyziemiu budynku oraz pomieszczenia pomocniczo-gospodarcze. Powierzchnia użytkowa ogólna budynku wynosi: 285 mkw, powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych: 174 mkw a powierzchnia zabudowy: 159 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 555.400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 416.550,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 55.540,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt.nieruch.grunt.,Krzyżowice(04.05.16) 09:50

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Urszuli i Andrzejowi Pawletko przystąpi w dniu 4 maja 2016r. o godz. 09:50 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzyżowice w gminie Pawłowice przy ul. Kościuszki, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00007542/0 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działki gruntu nr 692/30 o powierzchni całkowitej: 0,0900 ha. Działka jest zabudowana jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o numerze porządkowym 32. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w pełni podpiwniczony, ma powierzchnię zabudowy: 91 mkw i powierzchnię użytkową: 110,14 mkw. Na parterze znajdują się: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój i spiżarnia, na I piętrze: 3 pokoje, łazienka z wc, przedpokój i pomieszczenie gospodarcze. Ponadto na działce znajduje się garaż blaszany oraz dwie szopy nietrwale związane z gruntem.

Nieruchomość oszacowana została na sumę: 134.888,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 101.166,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 13.488,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt.nieruch.grunt.,Strażackiej,J-bie Zdr(05.05.16)14:10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Wiolecie Dasiak przystąpi w dniu 5 maja 2016r. o godz. 14:10 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 27 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Strażackiej posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00029081/0 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działki gruntu nr 2124/271 o powierzchni całkowitej: 0,1698 ha. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o nr 3, wolnostojącym, o powierzchni zabudowy: 109 mkw oraz powierzchni użytkowej: 130 mkw. Budynek murowany, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Na parterze znajdują się 2 pokoje mieszkalne, kuchnia łazienka i przedpokój, na piętrze znajdują się 2 pokoje mieszkalne oraz pomieszczenie dodatkowe. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 234.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 175.500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 23.400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 


a
I-licyt.lok.mieszk.Północna, J-bie Zdr(05.05.16)14:40

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Godlewska obecnie Kleinke-Buchman Jolanta przystąpi w dniu 5 maja 2016r. o godz. 14:40 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 27 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 14/10, dla którego nie została założona odrębna księga wieczysta. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej: 72,18 mkw znajduje się w zasobach Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z/s w Wodzisławiu Śląskim. Do lokalu przynależą piwnica o powierzchni: 6,36 mkw oraz komórka o powierzchni: 2,29 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 123.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 92.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 12.300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 


a
II-licyt.nieruch.grunt.,J-bie Zdr(12.05.16)12:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przeciwko dłużnikowi Wojciechowi Dobrowolskiemu, na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 1013 [zn. 6] kpc, w dniu 12 maja 2016r., o godz. 12:00, w siedzibie Kancelarii Komornika w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20, przystąpi w trybie egzekucji uproszczonej do

 

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

 

nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Stodoły, na działce nr 2113/39, o powierzchni: 1 446 mkw, dla której w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju założona została księga wieczysta nr GL1J/00010367/3. Na działce wzniesiono budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny (parter i poddasze częściowo użytkowe), murowany z cegły ceramicznej, o powierzchni użytkowej: 105 mkw oraz budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej: 85 mkw. Nieruchomość oszacowana została na sumę: 152.390,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi połowę wartości szacunkowej, tj. kwotę: 76.195,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości: 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 15.239,00 zł, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (przelew musi być uznany na rachunku komornika najpóźniej do chwili licytacji).

 

Nabywca licytowanej nieruchomości obowiązany jest zapłacić komornikowi natychmiast co najmniej jedną piątą ceny nabycia, nie mniej niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 kpc, art. 872 kpc w zw. z art. 1013 [zn. 6] kpc). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
II-licyt.nieruch.grunt.,Warszowice, (12.05.16)13:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 1013 [zn. 6] kpc zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przeciwko dłużniczce Halinie Bienioszek w dniu 12 maja 2016r. o godz. 13:00, w siedzibie Kancelarii Komornika w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20, przystąpi w trybie egzekucji uproszczonej do

 

D R U G I E J    L I C Y T A C J I

 

nieruchomości gruntowej położonej w Warszowicach, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00000759/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Sprzedaży będą podlegać działki gruntu w następującej kolejności:

 

I. Działka nr 1796/250 niezabudowana, o powierzchni: 1.249 mkw, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, posiadająca dostęp do drogi publicznej ul. Pszczyńskiej, oszacowana na sumę: 36.530,00 zł, której cena wywołania w powyższej licytacji wynosi połowę wartości szacunkowej, tj. kwotę: 18.265,00 zł. Rękojmia wynosi: 3.653,00 zł.

 

II. Działka nr 3811/219 niezabudowana, o powierzchni: 2.109 mkw, o przeznaczeniu rolnym, położona na północ od ulicy Pszczyńskiej, oszacowana na sumę: 6.160,00 zł, której cena wywołania w powyższej licytacji wynosi wynosi połowę wartości szacunkowej, tj. kwotę: 3.080,00 zł. Rękojmia wynosi: 616,00 zł.

 

III. Działka 3813/221 niezabudowana, o powierzchni: 2.793 mkw o przeznaczeniu rolnym, położona na północ od ulicy Pszczyńskiej, oszacowana na sumę: 8.160,00 zł, której cena wywołania w powyższej licytacji wynosi połowę wartości szacunkowej, tj. kwotę: 4.080,00 zł. Rękojmia wynosi: 816,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości, w licytacji której zamierza uczestniczyć, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika nr 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (przelew musi być uznany na rachunku komornika najpóźniej do chwili licytacji).

Nabywca licytowanej nieruchomości obowiązany jest zapłacić komornikowi natychmiast co najmniej jedną piątą ceny nabycia, nie mniej niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 kpc, art. 872 kpc w zw. z art. 1013 [zn. 6] kpc). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
I-licyt.lok.mieszk,Zielona,J-bie Zdr(18.05.16)15:10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Irenie i Tadeuszowi Miłek przystąpi w dniu 18 maja 2016r. o godz. 15:10 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 28 do

 

 

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

 

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 15/6, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00029181/1 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 55,70 mkw. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na sumę: 150.600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 112.950,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę: 15.060,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy komornika  27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytowany lokal można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


a
Strona głównaWłaściwość terytorialna Wnioski Linki Licytacje Praca Kontakt ©  2016   Komornik Adam Mika   |   Jastrzębie Zdrój
wykonanie i realizacja: Nside studio